Före stormen

Metoden

Förebygg. Hantera. Utvärdera.

Varg Gyllanders metod inom krishantering är en helhetsinriktad strategi som omfattar förebyggande åtgärder, aktiv hantering av pågående kriser och utvärdering. Genom att kombinera noggrann analys, strategisk planering och snabb respons bidrar hans metod till att företag och organisationer hanterar eller bygger upp en stark krisberedskap samt lär av tidigare erfarenheter för att ständigt förbättra sin förmåga att hantera kriser.

1

Förebygg
potentiella kriser

Kriser kan vara oförutsägbara, men med Varg Gyllanders gedigna erfarenhet och kompetens kan han säkerställa att du är väl förberedd. Genom effektiva metoder rustar han din organisation på alla nivåer för att hantera och bemästra kriser.

2

Hantera
pågående kriser

Det andra steget i Varg Gyllanders metod för krishantering fokuserar på aktiv hantering av pågående kriser. Med snabb respons, effektiva åtgärder och tydlig kommunikation arbetar han tätt tillsammans med din organisation för att mildra skador och minimera konsekvenserna av krisen.

3

Utvärdera
krishanteringen

I det sista steget av Varg Gyllanders krishanteringsmetod utvärderas krishanteringen noggrant. Med hans analys av tidigare erfarenheter identifierar han styrkor och förbättringsområden för att stärka organisationens förmåga att möta framtida kriser effektivt och resilient.

Tjänster

Krishantering för företag

Varg Gyllander hjälper ert företag eller organisation att förbereda er för olika typer av kriser som kan vara skadliga. Han arbetar med att utveckla krisplaner och att träna er organisation på hur man förebygger och agerar effektivt under en kris, vilket minskar risken för allvarliga skador på er verksamhet.

Mediastrategisk rådgivning

Varg Gyllander hjälper företag och organisationer att utveckla en strategi för att kommunicera med media och allmänheten på ett effektivt sätt. Med hans erfarenhet och kunskap ger han er organisation den rådgivning och stöd ni behöver för att hantera mediefrågor och säkerställa att ert varumärke och rykte skyddas.

Personlig mediaträning

Varg Gyllander erbjuder personlig mediaträning för offentliga personer, företagsledare och ledningsgrupper. Han ger rådgivning i hantering av mediaintervjuer, presskonferenser och andra medieframträdanden samt hur ni kan kommunicera mer effektivt med medarbetare, kunder och allmänheten.

Kontakta för kostnadsförslag

Kontakta Varg Gyllander för att få reda på hur han kan hjälpa ert företag eller organisation att skydda er verksamhet och minimera konsekvenserna av kriser.