Varg Gyllander

Som strategisk och operativ krishanterare på Polismyndigheten har Varg Gyllander hanterat några av de största mediakriserna i Sverige. Nu som rådgivare på Kreab för han vidare kunskapen han har byggt upp i 20 år till företag och organisationer som vill skapa ett starkare skydd mot potentiella kriser. Hans signum är mycket hög sekretess samt resultat och tillgänglighet.

Krishantering

Vad utmärker
V. Gyllanders krishantering?

Alltid
tillgänglig

Hantera krisen när den inträffar. Verksam 24/7.

Hög sekretess och integritet

Alla uppdrag och rådgivning sker utan insyn.

Skapar lugn och ordning i kaos

Struktur och trygghet när det stormar.

OM Varg Gyllander

Föreläsningar och utbildningar

Föreläsningar med fokus på krishantering

Med en bakgrund som strategisk rådgivare i kommunikation och krishantering, erbjuder Varg Gyllander en unik inblick i hantering av det oväntade och ledarskap i kris.

Han är en föreläsare som fokuserar på att inspirera, underhålla och främst ge konkreta tips och råd.

KRIS - en handbok som testar teorier mot verkligheten

KRIS är en handbok som testar teorier mot verkligheten genom att ge en unik titt bakom kulisserna på olika kriser Varg Gyllander har upplevt.

Boken innehåller exempel på verkliga förtroendekriser i polisen.

Genom sju användbara metoder ger han råd om hur man hanterar kriser före, under och efter att de har inträffat, oavsett om det gäller en förening, ett företag eller en myndighet.