Föreläsningar

Med nästan tjugo års erfarenhet av att hantera allt från polisiära skandaler till omfattande förtroendekriser är Varg Gyllander en ledande expert inom sitt område. Han delar engagerat och underhållande med sig av sina kunskaper, baserat på sina egna framgångar – och misstag. Han ger åhörarna självförtroende och användbara verktyg för att hantera både små och stora kriser. Hans erfarenheter är tillämpliga på alla, från små föreningar till globala företag.

Att leda i kris är en färdighet som kräver erfarenhet, mod och engagemang men också hjärta. Som chef måste du kunna hantera stress, ta snabba och rationella beslut men också ta hand om dina medarbetare och peka ut en riktning framåt.

Kommunikation, kreativitet, empati men också självreflektion är nyckelfaktorer för att lyckas. Men kanske viktigast av allt, att som ledare vara förberedd när krisen kommer.

I "Att leda i kris" delar Varg med sig av sina kunskaper och erfarenheter om hur man leder effektivt, och med hjärtat, i tider av förändring och osäkerhet.

Vad händer när krisen är ett faktum och drevet går? Hur kommunicerar du med dina medarbetare och kunder om du samtidigt står under en omfattande mediabevakning?

Att vara föremål för granskning och offentlig misstänkliggörande kan enligt forskning leda till starka stressreaktioner och andra psykiska påfrestningar.

Vanliga reaktioner kan inkludera känslor av utsatthet, ensamhet, skam och hårdhet mot sig själva och andra. Även chefer som inte själva blivit negativt granskade kan påverkas av mediebevakning, och ha tankar om att det kan hända dem nästa gång.

Det är inte frågan om, utan när krisen kommer. Alla organisationer och företag kan i dagens medieklimat drabbas av en förtroendekris. Att vara väl förberedd är avgörande för hur man klarar sig igenom den.

En öppen, transparent kommunikationskultur, tydliga roller inom organisationen och en förståelse för vilka kommunikationskanaler som behövs för att nå ut är bra sätt att bygga krisberedskap. Men också ett förstående för hur man kan förutspå att krisen kommer.  

Baserat på sina gedigna kunskaper och erfarenheter lär han ut hur man gör en tydlig plan för krishantering, vilka metoder som fungerar och hur man identifierar vilka mål krishanteringen har.